Wydawnictwa

Jojo 2 Podręcznik + CD

ISBN: 9788853611413
Dostępność: W magazynie
Wydawnictwo: ELI
33,90 zł
30,51

Jojo 2 livre de l'élève - podręcznik ucznia do poziomu drugiego metody Jojo składający się z 10 lekcji poprzedzonych lekcją wprowadzającą. Po każdych 5 lekcjach znajduje się kilkustronicowy bilan sprawdzający i poszerzający zakres zapamiętanych słówek, konstrukcji gramatycznych i nabytych umiejętności językowych. Każda lekcja (z wyjątkiem lekcji wprowadzającej) zajmuje 6 stron i składa się z dwustronicowej barwnej historyjki obrazkowej przedstawiającej główny temat lekcji za pomocą prostych, żywych i dostosowanych do potrzeb dziecka dialogów, a ponadto z czterech stron różnego rodzaju ćwiczeń odwołujących się do słownictwa i struktur gramatycznych z historyjki, jak również poszerzających zakres poznanego słownictwa. Na końcu każdej lekcji znajduje się wyliczanka, piosenka, lub gra streszczająca najważniejsze punkty lekcji. Książka przybliża też aspekt cywilizacyjny Francji koncentrując się na życiu, zwyczajach i tradycjach jej mieszkańców.